Teraviljakasvatus

peaaegu 400-hektarilisel paepealsel maal